Curaçao heeft, net als veel andere landen, één centrale statistiekorganisatie die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de statistische informatiebehoefte van het land: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij Landsbesluit organisatie en taakstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (P.B. 2003, no.  22) zijn de volgende taken vastgesteld:  

Het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van overheidsinstellingen, wetenschap en       particuliere instanties en het (doen) bekend maken van de op grond van zodanig onderzoek tot stand gebrachte statistieken en andere statistische producten.

Ook kan het CBS, al dan niet tegen betaling, onderzoeken en diensten ten behoeve van derden verrichten, zonder de mededinging te verstoren.

Het CBS hanteert een integrale aanpak voor het samenstellen van praktisch bruikbare statistische gegevens, wat betekent dat de gegevens zodanig worden gepresenteerd dat ze vergelijkbaar zijn met andere, gerelateerde informatie en passen binnen een systeem dat gegevens uit verschillende bronnen naadloos combineert. Dit is alleen mogelijk door alle informatie samen te voegen in één (integratie)raamwerk, waarbij exact dezelfde procedures, classificaties en definities worden toegepast.

Bij het CBS is dit integrale-benaderingsbeleid van statistische gegevensverwerking een geaccepteerd principe en mag van informatie van het CBS worden verwacht dat deze zoveel mogelijk voldoet aan de integrale aanpak. Om dit te bereiken worden twee belangrijke integratiekaders gebruikt, de Census (voor socio-demografische gegevens) en de Nationale Rekeningen (als het gaat om economische en financiële gegevens).

Onze producten zijn dus altijd vergelijkbaar, zowel met elkaar als in de tijd. Omdat de toegepaste procedures en definities over het algemeen in overeenstemming zijn met internationale richtlijnen, is de aldus geproduceerde informatie ook vergelijkbaar met informatie die in het buitenland wordt geproduceerd.

Het CBS doet onderzoek en publiceert resultaten die Curaçao betreffen. Deze resultaten worden geanalyseerd en gepresenteerd vanuit het perspectief van de sociale context, zoals armoede, criminaliteit, sociale achterstand, enz.

Hoewel we al veel langer bestaan, opereert het CBS sinds 1980 als onafhankelijk bureau. In die jaren heeft het een grote verzameling van statistische expertise opgebouwd op alle maatschappelijk relevante gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot: de arbeidsmarkt, inkomens- en inkomensverdeling, huishoudens, huizenprijzen en concurrentie, bedrijfsleven, overheid, import/export en betalingsbalans, nationale rekeningen en onderwijs.

Het CBS heeft ook ruime ervaring met het uitvoeren van externe projecten en de vraag naar onze diensten blijft stijgen. We verzamelen informatie door middel van intern onderzoek en uit bestaande administratieve bronnen. Over het algemeen moeten deze laatste eerst worden verwerkt tot formats die vergelijkbaar zijn met onze eigen gegevens.

Missie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) is de onafhankelijke en officieel erkende aanbieder van relevante statistische informatie op alle sociale, demografische en economische gebieden. Deze informatie is geïntegreerd, betrouwbaar, objectief, volledig en toegankelijk voor het publiek.

Visie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil zich blijvend ontwikkelen tot het leveren van statistische producten van hoge kwaliteit. Het Bureau wil dit doel bereiken met het inzetten van goed opgeleid en gemotiveerd personeel, dat de nieuwste technologische en methodologische verwerkingstechnieken beheerst.

Taken

De gemeenschap informeren over de demografische en sociaal-economische situatie en over het milieu door middel van statistische informatie. Om deze taak te volbrengen worden de volgende producten en diensten aangeboden:

  • Regelmatige enquêtes;
  • Regelmatige publicaties en regelmatige gegevensverzameling;
  • Informatiediensten;
  • Speciale gegevensverzoeken uit reguliere gegevensverzamelingen;
  • Het uitvoeren van enquêtes van derden;
  • Hulp bij enquêtes van derden;
  • Expertise en technische bijstand Cursussen.