Dit jaar organiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een uitgebreide telling van de bevolking en woningen op Curaçao, bekend als de "volkstelling" of de “census”. De volkstelling van 2023 begint op 2 september 2023.

Tijdens de volkstelling van 2023 zal een integrale telling van personen, gezinswoningen en collectieve woningen (zoals verzorgingstehuizen en gevangenissen) en hun bewoners op Curaçao worden uitgevoerd.

Wat is een volkstelling?

Volgens de Verenigde Naties wordt een volkstelling gedefinieerd als een uitgebreid proces van het verzamelen, evalueren, analyseren en publiceren van demografische, economische en sociale gegevens over alle mensen in een land op een specifiek moment in de tijd. Deze definitie is ook van toepassing op woningtellingen.

Hoe vaak wordt de volkstelling uitgevoerd?

De Volkstelling wordt elke 10 jaar uitgevoerd*.

De Volkstelling van 2023 zal de tweede volkstelling zijn die het CBS voor het Land Curaçao organiseert, de eerste werd gehouden in 2011.

Vóór 10 oktober 2010 heeft het CBS ook 5 volkstellingen gehouden (in de jaren 1960, 971, 1981, 1992 en 2001), maar dit waren volkstellingen voor de Nederlandse Antillen.

Alle informatie van de voorgaande volkstellingen is hier beschikbaar: http://digitallibrary.cbs.cw/

Wie worden er geteld in de volkstelling van 2023?

Iedereen die langer dan 1 jaar op Curaçao woont.

Iedereen die op het moment van de telling minder dan 1 jaar op Curaçao woont, maar van plan is hier 1 jaar of langer te blijven.

Permanente leden van het huishouden.

Als een persoon tijdelijk in een huishouden woont, wordt hij of zij meegeteld als onderdeel van dat huishouden en neemt hij of zij deel aan de telling.

Degenen die zijn overleden na de startdatum van de telling in 2023 (2 septemsber12:00 AM)

Wie worden er NIET meegeteld?

Toeristen

Degenen die minder dan 1 jaar op Curaçao wonen en niet van plan zijn om 1 jaar of langer te blijven.

Curaçaoënaars die in het buitenland wonen.

Nederlandse militairen die korter dan 1 jaar op Curaçao verblijven. Personeel van de Koninklijke Marine dat langer dan 1 jaar op Curaçao verblijft, wordt geregistreerd.

Stagiaires die korter dan 1 jaar op Curaçao verblijven.

Kinderen geboren na de startdatum van de volkstelling van 2023 (9 maart 12.00 uur).